Kõrveküla Raamatukogu, Tartu maakonnaraamatukogu


Raamatukogu ja internetipunkt avatud:

T 8.30 – 18.00
KN 12-16
R 8.30-16

Raamatukogu kasutamise eeskiri
Kõrveküla Raamatukogu Põhimäärus

Fotonäitus MERE KUTSE

6. maist kuni 6. juunini on Kõrveküla raamatukogus avatud  fotorühmituse Hetkepüüdjad näitus “Mere kutse”

Teabepäev Tartumaa raamatukoguhoidjatele 30.03.2016

Teabepäev Tartumaa raamatukoguhoidjatele 30.03.2016

Päevakava

Koht: Tartu Linnaraamatukogu, Kompanii 3/5, IV korruse saal

09.30 – 10.00 Registreerumine ja saabumiskohv

10.00 – 10.45 Ülevaade Andrase tegevustest ESF projekti  “Täiskasvanuhariduse edendamine

ja õppimisvõimaluste avardamine” ellu viimisel.

Elukestva õppe edendamine koostöös raamatukogudega.

Anneli Peetso, ETKA Andras projekti koordinaator

Sigrid Aruväli, Tartumaa TÕNi koordinaator, Tartu Kutsehariduskeskuse koolitus-

ja nõustamiskeskuse juht

Marika Kaasik, Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi õppealajuhataja

10.45 – 13.00  Motiveeritud raamatukoguhoidja kui kogukonna alus

Õnnestumise ja heaolu alused, kui enesejuhtimise peamised eeldused.

Enda ja teiste vajaduste mõtestamine. Motiveerimine.

Tunnete lahtimõtestamine. Suhtlusolukordade juhtimine.

Jaanus Kangur, Kangurkoolitused OÜ

13.00 – 14.00   Lõunapaus

14.00– 15.30 Teema jätkub

Enesekindluse kasvatamine.

Ettevõtlikkus ja valmisolek muutusteks.

Kiired ja tõhusad vahendid inimeste mõistmiseks ja mõjutamiseks.

Jaanus Kangur, Kangurkoolitused OÜ

XV TARTUMAA LASTERAAMATUPÄEV “NALI NALJAKS” 1.04.2016

1. aprillil 2016 Kõrvekülas, Haava 6 Tartu vallamaja saalis

Päevakava:

Vallamaja fuajees:

10. 30 – 10. 45   :  Osalejate kogunemine

Saabujate tervitamine

Vallamaja saalis:

10. 45 – 10. 50   :   Lasteraamatupäeva tervitused

10. 50 – 10. 55   :   Lasteraamatupäeva deviisi ettelugemine

10. 55 – 11. 05   :   Esinevad Tartu valla muusikakooli õpilased

11. 05 – 12. 30   :   Kohtumine lastekirjanik Ilmar Tomuskiga

12. 30 – 13. 00   :   Ettelugemisvõistlus

13. 00 13. 20   :   VAHEAEG – maiustamine ja näitustega tutvumine

13. 20 13. 45   :   Kokkuvõtted võistlustest

13. 45 – 14. 00   :   Parimate juttude ja luuletuste ettelugemine

14. 00 – 14. 20   :   Võitjate autasustamine


Tartu valla raamatukogud korraldavad eesti lastekirjandusele pühendatud ürituse, mis jaguneb kaheks osaks.

Veebruaris – märtsis toimuvad Tartu maakonna koolides ja raamatukogudes 1. – 9. klassini 4 loomingulist konkurssi :

Kunstivõistlus

“Oh, kooliaeg, oh, kooliaeg… ”

Vabas tehnikas A3 formaadis koomiks või karikatuur koolielust.

Jutuvõistlus

“Minu elu kõige naljakam lugu”

Kuni 1 lehekülg pikk trükitud ning A4 formaadis esitatud jutt,

milles kirjeldatakse ühte oma elus juhtunud naljakat sündmust.

Luulevõistlus

”Nalja peab ka saama”

Vähemalt 8-realine naljakas luuletus koolist, raamatute lugemisest, raamatukogust.

Ettelugemisvõistlus

”Naljakaid katkendeid eesti lastekirjanduses”

Kanda ette 2-3 min pikkune naljakas katkend vabalt valitud eesti lasteraamatust.

Lasteraamatupäevale oodatakse iga kooli parimat esitajat,

kes on juba eelnevalt koolis välja selgitatud.

NB! Kõikidele võistlustöödele peab olema märgitud: pealkiri;

töö autori ees- ja perekonnanimi; klass ja tööd juhendanud kooli või raamatukogu nimi

Võistlustöid saab esitada 14. – 15. märtsini märgusõnaga “LASTERAAMATUPÄEV”

Kõrveküla raamatukokku  (Haava 6, Kõrveküla, Tartumaa, 60512)

Tartu Linnaraamatukogu lasteosakonda (Kompanii 3/5, Tartu)

Luuletusi ja jutte saab saata ka e-maili aadressil: aksirk@tartuvv.ee

1. aprillil 2016 algusega kell 11.10 toimub Tartu vallamajas Kõrvekülas XV Tartumaa lasteraamatupäev “Nali naljaks”, kuhu kutsutakse osalema kõikide loominguliste konkursside parimad.

Lasteraamatupäeval saab kohtuda ühe meie lastekirjanikuga, hinnata naljakate raamatukatkendite võidulugemist, kuulata – vaadata kokkuvõtet konkursside tulemustest, konkursside võidutöid ning muudki põnevat.

Konkursside võitjate auhinnaks on raamatud.

Päev lõpeb auhindade jagamise ja maiustamisega.

NB! Palun kõigil koolidel ja raamatukogudel 7. märtsiks kindlasti teatada Äksi Raamatukogule ( telef. 7353 138;  aksirk@tartuvv.ee ) :

oma osalemisest või mitteosalemisest

osalemise eest vastutava isiku kontaktandmed (nimi, telefon, e-mail)

Teabepäev Tartumaa raamatukogutöötajatele

10.02.2016.a. kella 10.30-14.50 toimub Kõrveküla raamatukogus teabepäev Tartumaa rahva- ja kooliraamatukogude töötajatele järgneva päevakavaga:

10.30 Pagulane, põgenik, immigrant – kes on kes ja kas oleme valmis nendega kohanemiseks? – Mare Ainsaar Tartu Ülikool

12.00  Kohvipaus

12.30  Erialased teated  – Hele Ellermaa,Kõrveküla raamatukogu

Haldusjärelvalve järeldused ja Tartumaa kultuurisündmused 2016 –Astrid Hallik, Tartu Maavalitsus

13.30  Haldusreform Tartumaal – Aivar Soop, Tartumaa Omavalitsuste Liit

14.10  2015. aasta Tartumaa raamatukogudes –  Hele Ellermaa, Merle Aas

XV Tartumaa lasteraamatupäev 1.04. –Anita Priks, Äksi raamatukogu

Linnurahva fotonäitus

25. jaanuarist kuni 26. veebruarini on Kõrveküla raamatukogus avatud Haapsalu Fotoklubi ja teiste loodusfotograafide fotonäitus linnurahvast.


Fotol Haapsalu fotograafid koos Tartumaa sõpradega.